new_template_01
Backdrop ฉากดอกไม้ประดิษฐ์ ขนาด 2.4*2.4 เมตร ราคา 3,000 บาท
  • Photo May 13, 10 55 38 AM
  • ฉากแต่งงาน Backdropซุ้มดอกไม้เหมือนจริง 2-4-01
  • ฉากแต่งงาน Backdropซุ้มดอกไม้เหมือนจริง 2-4
  • ฉากแต่งงาน Backdropซุ้มดอกไม้เหมือนจริง 2-4-04
  • Photo Apr 17, 11 32 12 AM
  • Photo May 13, 10 55 36 AM
  • Photo May 13, 10 55 38 AM
  • Photo May 13, 10 55 50 AM
  • Photo May 13, 10 55 53 AM
  • 099

Backdrop ฉากดอกไม้ประดิษฐ์ ขนาด 2.4*2.4 เมตร ราคา 3,000 บาท

3,000.00 ฿

000

สามารถเปลี่ยนสีผ้า และสีโทนดอกไม้ได้ตามธีมงานค่ะ

แสตนดอกไม้ด้านข้าง คู่ละ 500 บาท ราคานี้พิเศษสั่งพร้อมBackdrop

*** ถ้าต้องการป้ายชื่อ เพิ่ม 1,000  บาทค่ะ ***

Reviews(0)

There are no reviews yet.

Add a Review

Be the first to review “Backdrop ฉากดอกไม้ประดิษฐ์ ขนาด 2.4*2.4 เมตร ราคา 3,000 บาท”